Chính sách Quyền riêng tư của Chúng tôi

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

  • Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập các thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên hệ khác khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu hoặc liên hệ với chúng tôi.
  • Thông tin kỹ thuật: Bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và các chi tiết kỹ thuật khác mà chúng tôi thu thập tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.
  • Cookies và Công nghệ theo dõi: Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin về hoạt động duyệt web của bạn.

2. Sử dụng Thông tin

  • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp và cải thiện các dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  • Liên lạc: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi thông báo, bản tin và các thông tin quan trọng khác.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng: Thông tin kỹ thuật và cookies giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web, từ đó cải thiện trải nghiệm của bạn.

3. Chia sẻ Thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ những trường hợp sau:

  • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ hoạt động của trang web.
  • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi.

4. Bảo mật Thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, mất mát hoặc rò rỉ. Tuy nhiên, không có hệ thống nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

5. Quyền của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi lưu trữ. Bạn cũng có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

6. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email [phuannb@gmail.com]

 


Chính sách này có hiệu lực từ ngày [ngày/tháng/năm].