HƯỚNG DẪN CHÈN CHỮ KÝ GMAIL LONG SƠN

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, P. Tổng Hợp xin thông báo tới toàn thể Cán bộ, Công nhân viên về việc áp dụng chữ ký khi gửi email như sau: Quy cách: Khi sử dụng email thư điện tử phải có đầy đủ thông tin ở dưới phần nội dung hay còn…

HƯỚNG DẪN CHÈN CHỮ KÝ GMAIL ENIMAC

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, P. Marketing xin thông báo tới toàn thể Cán bộ, Công nhân viên về việc áp dụng chữ ký khi gửi email. Khi sử dụng email thư điện tử phải có đầy đủ thông tin ở dưới phần nội dung hay còn gọi là CHỮ KÝ EMAIL