HƯỚNG DẪN TẠO ĐỢT, XUẤT ĐỢT TRÊN PHẦN MỀM BIỂN BẢNG

Hướng dẫn tạo đợt thi công và xuất đợt thi công trên phần mềm biển bảng của Long Sơn và Enimac Trước khi sử dụng hãy đọc kỹ hướng dẫn.! Link biển bảng Enimac: http://ximanglongson.com:2222/bienbang Link biển bảng Long Sơn: http://ximanglongson.com:2222/bienbangls Mọi thao tác thực hiện phải thật cẩn trọng, có thể bị mất dữ…