HƯỚNG DẪN TẠO ĐỢT, XUẤT ĐỢT TRÊN PHẦN MỀM BIỂN BẢNG

Hướng dẫn tạo đợt thi công và xuất đợt thi công trên phần mềm biển bảng của Long Sơn và Enimac

Trước khi sử dụng hãy đọc kỹ hướng dẫn.!

Link biển bảng Enimac: http://ximanglongson.com:2222/bienbang

Link biển bảng Long Sơn: http://ximanglongson.com:2222/bienbangls

Mọi thao tác thực hiện phải thật cẩn trọng, có thể bị mất dữ liệu!

HƯỚNG DẪN TẠO ĐỢT, XUẤT ĐỢT TRÊN PHẦN MỀM

  1. Tạo đợt

  1. Xuất đợt


This entry was posted in . Bookmark the permalink.
72 Views

One thought on “HƯỚNG DẪN TẠO ĐỢT, XUẤT ĐỢT TRÊN PHẦN MỀM BIỂN BẢNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *