Hưỡng dẫn xem lịch sử làm biển bảng của đại lý Enimac & Long Sơn

Bước 1: Đăng nhập enimac.vn

Bước 2: Bấm menu -> Chọn Báo cáo -> Lọc danh sách biển bảng

Bước 4: Chọn Tỉnh

Bước 5: Ghi tên đại lý

Bước 6: bấm nhập

Bước 7: Bấm view để xem biên bản nghiệm thu

Trong trường hợp không thấy đại lý nào hiện ra thì bỏ bước 5 bấm nhập luôn

Phần mềm sẽ hiện ra toàn bộ danh sách trên tỉnh.

 

 


This entry was posted in . Bookmark the permalink.
70 Views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *