Phần mềm điều khiển máy tính từ xa VNC

Phần mềm điều khiển máy tính từ xa VNC
Phần mềm điều khiển máy tính từ xa VNC
19 Downloads

VNC Viewer là một phần mềm cho phép người dùng điều khiển máy tính từ xa một cách tiện lợi. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập, kiểm soát máy tính từ một thiết bị khác ở vị trí xa. Giống như các phần mềm TeamView hay UltraView, VNC Viewer cho phép các máy tính kết nối và chia sẻ dữ liệu với nhau, người dùng sẽ có thể điều khiển máy tính của mình từ xa, hoặc cho phép người khác điều khiển máy tính của mình.

Published: 14/06/2024

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
15 Views